Říjen 2012

Santa Baby (Czech)

8. října 2012 v 20:25 | Vikdla♥Dlavik
Santo, zlatíčko, přines mi pod stromeček sobolí kožich
Byla jsem strašně hodná holčička, Santo
Tak si dnes v noci v tom komínu pospěš

Santo, zlatíčko, a taky kabriolet z r. 1954, světle modrý
Dobře, počkám na tebe, drahý, Santo
Tak si dnes v noci v tom komínu pospěš, yeah

Myslím na tu legraci, která mi chyběla
Myslím na všechny ty kluky, které jsem nepolíbila
Příští rok budu tak hodná jenom
Pokud se mrkneš na můj Vánoční seznam přání

Santo, zlatíčko, chci jachtu a opravdu to není moc
Vždyť jsem byla celý rok jako andílek, Santo
Tak si dnes v noci v tom komínu pospěš

Santo, miláčku, je tu ještě jedna věc, kterou vážně potřebuju, a to
Platina, Santo
Tak si dnes v noci v tom komínu pospěš

Pojď a přizdob můj stromeček
Nějakými ozdobami koupenými u Tiffanyho
Opravdu ti věřím
Přesvědčme se, jestli ty věříš mi

Santo, zlato, zapomněla jsem zmínit ještě jednu věc
Prsten (ring= prsten, ale také telefonovat)
A nemyslela jsem telefonní, Santo
Tak si dnes v noci v tom komínu pospěš

Santa Baby (English)

8. října 2012 v 20:24 | Vikdla♥Dlavik
Santa baby, slip a sable under the tree, for me
I've been an awful good girl, santa baby
So hurry down the chimney tonight

Santa baby, a '54 convertible, too, light blue
Well I'll wait up for you, dear, santa baby
So hurry down the chimney tonight, yeah

Think of all the fun I've missed
Think of all the boys I haven't kissed
Next year I could be just as good
If you check off my Christmas list

Santa baby, I want a yacht and really that's not a lot
I've been an angel all year, santa baby
So hurry down the chimney tonight

Santa, honey, there's one more thing I really do need, the deed
To a platinum mine, santa honey
So hurry down the chimney tonight

Come and trim my Christmas tree
With some decorations bought at Tiffany's
I really do believe in you
Let's see if you believe in me

Santa baby, forgot to mention one little thing
A ring
And I don't mean on the phone, santa baby
So hurry down the chimney tonight

Christmases When You Were Mine (Czech)

8. října 2012 v 20:23 | Vikdla♥Dlavik
Prosím zlož imelo
Pretože na to nechcem teraz myslieť
Pretože všetko čo chcem je na míle ďaleko
V malom meste ktoré je pokryté snehom
Moja mamička je v kuchyni, sťažuje sa na mňa
Obodbie prišlo, dúfam že si v poriadku
Dobre robím v pohode
Ak by si hádal
Neskôr ti to nikdy nepoviem

Viem že by to nemal byť osamelý čas
ale boli aj Vianoce keď si bol môj

Existovala som dobre aj bez teba, naozaj
Hore pokým boli noci chladné
a každí je tu okrem teba
Zdá sa že každí ma niekoho koho podrží

ale pre mňa je to len osamelý čas
Pretože boli aj Vianoce keď si bol môj

Radostné Vianoce každému
To bude niečo, čo tento rok iba poviem
Stavím sa že máš ďalší sveter od tvojej mamky
a tvoji bratranci prišli neskoro
Keď si vešal svetlá tento rok
všimol si si malý pár rukavíc

Viem že by to nemal byť osamelý čas
ale boli aj Vianoce keď som nebola zvedavá
ako tráviš večer
Pretože to boli Vianoce keď si bol môj

Keď si bol môj

Christmases When You Were Mine (English)

8. října 2012 v 20:22 | Vikdla♥Dlavik
Please take down the misletoe
Cause I don't wanna think about that right now
Cause everything I want is miles away
In a snow covered little town
My momma's in the kitchen, worrying about me
Season's greetings, hope you're well
Well I'm doing alright
If you were wondering
Lately I can never tell

I know this shouldn't be a lonely time
But there were Christmases when you were mine

I've been doing fine without you, really
Up until the nights got cold
And everybody's here, except you, baby
Seems like everyone's got someone to hold

But for me it's just a lonely time
Cause there were Christmases when you were mine

Merry Christmas everybody
That'll have to be something I just say this year
I'll bet you got your mom another sweater
And were your cousins late again
When you were putting up the lights this year
Did you notice one less pair of hands

I know this shouldn't be a lonely time
But there were Christmases when I didn't wonder how you are tonight
Cause there were Christmases when you were mine

You were mine

Last Christmas (Czech)

8. října 2012 v 20:19 | Vikdla♥Dlavik
Minulé Vánoce jsem ti dala moje srdce
Ale dlouho potom, jsi jej dal pryrč
Tento rok, zachraň mě od slz
Dám ho někomu zvláštnímu

Jednou pokousán a dvakrát zvážen
Zachovávám si vzdálenost ale ty stále zachytáváš mé oči
Řekni mi, bejby
Poznáváš mě
No, je to už rok, nepřekvapuje mě to
Veselé Vánoce, už je to zbalené a poslané
S poznámkou miluji tě, myslela jsem tím
že vím jaký blázen jsem byla
Ale když mě políbíš vím, že ze mě chceš znovu udělat blázna

Minulé Vánoce jsem ti dala moje srdce
Ale dlouho potom, jsi jej dal pryč
Tento rok, zachraň mě od slz
Dám ho někomu zvláštnímu

Minulé Vánoce jsem vám dal moje srdce
Ale hned další den, můžete jej dal pryč
Tento rok, zachraň mě od slz
Dám ho někomu zvláštnímu

Přeplněná místnost, přátelé s unavenýma očima
Ukrývám se před tebou a tvojí duší a očima
Pane Bože myslela jsem že se na tebe mohu spoléhat
Hádám že jsem byla to rameno na kterém jsi se vyplakával
Tvář milenců s ohněm v srdci
Dívka, v úkrytu oddělená od ostatních
Možná, že v letošním roce
Možná, že v letošním roce ho dám někomu zvláštnímu

Protože minulý rok jsem ti dala moje srdce
Ale hned další den, můžete jej dal pryč
Tento rok, zachraň mě od slz
Dám ho někomu zvláštnímu

Minulé Vánoce jsem ti dal moje srdce
Ale dlouho potom,j jsi je dal pryyč dal pryč
Tento rok, zachraň mě od slz
Dám ho někomu zvláštnímu

A minulé Vánoce
A tento rok to nebude nic podobného,
nic podobného

Poslední Vánoce jsem Ti dal moje srdce
Ale dlouho potom jsi jej dal pryč
Tento rok, zachraň mě od slz
Dám ho někomu zvláštnímu

Last Christmas (English)

8. října 2012 v 20:18 | Vikdla♥Dlavik
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Once bitten and twice shyed
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby
Do you recognize me
Well, it's been a year, it doesn't surprise me
Merry Christmas, I wrapped it up and sent it
With a note saying 'I love you', I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kiss me now, I know you'd fool me again

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

A crowded room and friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of eyes
My God, I thought you were someone to rely on
Me, I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A girl on a cover but you tore her apart
Maybe this year
Maybe this year I'll give it to someone special

Cause last Christmas I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

And last Christmas
And this year
It won't be anything like, anything like

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Ronan (Czech)

8. října 2012 v 20:15 | Vikdla♥Dlavik
Vzpomínám si na Tvé bosé nožky,
jak šly dolů chodbou.
Vzpomínám si na Tvůj malý smích,
na závodní auta na podlaze v kuchyni,
na plastové dinosoury.
Miluju Tě k Měsíci a zpět.

Vzpomínám si na Tvá modrá očka
hledící do mých
jako bychom měli svůj vlastní tajný klub.
Vzpomínám si, jak jsi tancoval
před spaním,
a pak jak jsi na mě skočil a probudil mě.
Pořád cítím, jak držíš mou ruku,
malý muži.
A dokonce i ve chvíli, kdy už jsem to věděla,
Ty jsi tvrdě bojoval jako chlap z armády.
Vzpomínám,
jak jsem se k Tobě naklonila a zašeptala:

Pojď, zlato, se mnou,
uletíme pryč, odsud daleko.
Byls' mé čtyři nejlepší roky.

Vzpomínám si na cestu domů,
kdy se slepá naděje obrátila
k pláči a křiku 'proč'.
Květiny se hromadí nejhorším způsobem,
nikdo neví, co říct o
krásném chlapci, který zemřel.
A brzy bude Halloween,
mohl bys být cokoliv, co bys chtěl,
kdybys tu pořád byl.
Vzpomínám si na poslední den,
když jsem políbila Tvoji tvář
a našeptala Ti do ouška:

Pojď, zlato, se mnou,
uletíme pryč, odsud daleko.
Pryč z toho pokoje se zataženými závěsy
a šedé nemocnice.
Prostě zmizíme.

Pojď, zlato, se mnou,
uletíme pryč, odsud daleko.
Byls' mé čtyři nejlepší roky.

A co když stojím ve tvém šatníku
a snažím se s Tebou mluvit.
A co když jsem uchovala zděděné věci,
do kterých už nedorosteš.
A co když jsem si vážně myslela,
že nás nějaký zázrak najde.
Ale ten zázrak byl, že jsem dostala jeden moment s Tebou.

Pojď, zlato, se mnou,
uletíme pryč, odsud daleko.

Pojď, zlato, se mnou,
uletíme pryč, odsud daleko.
Byls' mé čtyři nejlepší roky.

Vzpomínám si na Tvé bosé nožky,
jak šly dolů chodbou.
Miluju Tě k Měsíci a zpět.

Ronan (English)

8. října 2012 v 20:15 | Vikdla♥Dlavik
I remember your bare feet,
down the hallway.
I remember your little laugh,
racecars on the kitchen floor,
plastic dinosaurs.
I love You to the moon and back.

I remember your blue eyes,
lookin' into mine,
like we had our own secret club.
I remember you dancin',
before bed time,
then jumpin' on me wakin' me up.
I can still feel you hold my hand,
little man.
And even the moment I knew,
You fought it hard like an army guy.
Rememeber I,
leaned in and whispered to you:

Come on baby with me,
we're gonna fly away, from here.
You were my best four years.

I remember the drive home,
when the blind hope turned
to cryin' and screamin' 'why'.
Flowers pile up in the worst way,
no one knows what to say
about a beautiful boy who died.
And it's about to be Halloween,
You could be anything You wanted,
if You were still here.
I remember the last day,
when I kissed your face
and whispered in your ear:

Come on baby with me,
we're gonna fly away, from here.
Out of this curtained room,
and this hospital gray.
We'll just disappear.

Come on baby with me,
we're gonna fly away, from here.
You were my best four years.

And what if I'm standin' in your closet,
tryin' to talk to You.
And what if I kept the hand-me-downs
you won't grow into.
And what if I really thought,
some miracle would see us through.
And what if the miracle was even getting one moment with You.

Come on baby with me,
we're gonna fly away, from here.

Come on baby with me,
we're gonna fly away, from here.
You were my best four years.

I remember your bare feet,
down the hallway.
I love You to the moon and back.

Red (Czech song)

8. října 2012 v 20:10 | Vikdla♥Dlavik
Milovat ho je jako řídit nové Maserati slepou uličkou
Rychlejší než vítr, vášnivé jako hřích, končící tak náhle
Milovat ho je jako snažit se změnit názor mezitím, co už letíš volným pádem
Jako barvy na podzim, tak zářivé, těsně předtím než všechny zmizí


Ztratit ho bylo modré, jako bych nikdy nevěděla
Když mi chyběl to byla tmavě šedá, úplně sama
Zapomenout ho bylo jako snažit se vzpomenout na někoho, koho jsi nikdy nepotkal
Ale milovat ho bylo červené
milovat ho bylo červené

Dotýkat se ho bylo jako uvědomovat si, že všechno, co jsi kdy chtěla bylo přímo před tebou
Vzpomínat si na něj bylo tak lehké jako vědět všechny slova k tvé oblíbené staré písni
Bojování s ním bylo jako snažit se vyřešit křížovku a uvědomit si, že tam není žádná správná odpověď
Litování ho bylo přát si, abys nikdy nezjistila, že láska může být tak silná

Ztratit ho bylo modré, jako bych nikdy nevěděla
Když mi chyběl to byla tmavě šedá, úplně sama
Zapomenout ho bylo jako snažit se vzpomenout na někoho, koho jsi nikdy nepotkal
Ale milovat ho bylo červené
milovat ho bylo červené

Oh, červené
Hoříc červeně

Vzpomínat si na něj přichází se záběry do minulosti, v ozvěnách
Říkám si, teď je čas, musíš jít
ale posunout se od něj je nemožné když to stále vše vidím ve své hlavě
Hoříc červeně
Milovat ho bylo červené

Oh, ztratit ho bylo modré, jako bych nikdy nevěděla
Když mi chyběl to byla tmavě šedá, úplně sama
Zapomenout ho bylo jako snažit se vzpomenout na někoho, koho jsi nikdy nepotkal
protože milovat ho bylo červené
yeah yeah červené
hoříc červeně

A to je důvod proč se točí v mé hlavě
vrací se ke mě, hoříc červeně
yeah, yeah
jeho láska bylo jako řídit nové Maserati slepou uličkou

Red (English Song)

8. října 2012 v 20:10 | Vikdla♥Dlavik
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street
Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly
Loving him is like trying to change your mind once you're already flying through the free fall
Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all

Losing him was blue, like I've never known
Missing him was dark grey, all alone
Forgetting him was like trying to know somebody you never met
But loving him was red
Loving him was red

Touching him was like realizing all you ever wanted was right there in front of you
Memorizing him was as easy as knowing all the words to your old favorite song
Fighting with him was like trying to solve a crossword and realizing there's no right answer
Regretting him was like wishing you'd never found out that love could be that strong

Losing him was blue, like I've never known
Missing him was dark grey, all alone
Forgetting him was like trying to know somebody you never met
But loving him was red
Loving him was red

Oh, red
Burning red

Remembering him comes in flashbacks, in echoes
Tell myself it's time now, gotta let go
But moving on from him is impossible when I still see it all in my head
Burning red
Loving him was red


Oh, losing him was blue, like I've never known
Missing him was dark grey, all alone
Forgetting him was like trying to know somebody you never met
'Cause loving him was red
Yeah, yeah red
Burning red

And that's why he's spinning round in my head
Comes back to me, burning red
Yeah, yeah
His love was like driving a new Maserati down a dead end street