Červenec 2012

Tied Together With A Smile (Czech)

29. července 2012 v 13:36 | Vikdla♥Dlavik
Zdá se,že jediný kdo nevidí tvou krásu
Je tvář v zrcadle,která se dívá zpátky na tebe
Obcházíš myšlenkou za nejsi pěkný
Ale to není pravda, protože vím že ty...

Vydrž, zlato, ztrácíš to
Vysoká voda, skáčeš do ní
Pouštíš se ... a nikdo neví
Že pláčeš, ale neřekneš to nikomu
Že nemusíš být ten zlatý
A Jsi svázaný úsměvem
Ale přicházíš zničený

Myslím, že je pravda že láska je vše co hledáš
Protože to dáváš pryč jako zvláštní změnu
Doufajíc že to skončí v jeho kapse
Ale on tě nechá jako penny v dešti
Oh, protože to není k zaplacení
Ne, není to jeho cena

Vydrž, zlato, ztrácíš to
Vysoká voda, skáčeš do ní
Pouštíš se ... a nikdo neví
Že pláčeš, ale neřekneš to nikomu
Že nemusíš být ten zlatý
A Jsi svázaný úsměvem
Ale přicházíš zničený

Jsi svázaný úsměvem
Ale přicházíš zničený
Sbohem, zlato
Sbohem zlato
S úsměvem, zlato, zlato

Tied Together With A Smile (English)

29. července 2012 v 13:35 | Vikdla♥Dlavik
Seems the only one who doesn't see your beauty
Is the face in the mirror looking back at you
You walk around here thinking you're not pretty
But that's not true, cause I know you…

Hold on, baby, you're losing it
The water's high, you're jumping into it
And letting go… and no one knows
That you cry, but you don't tell anyone
That you might not be the golden one
And you're tied together with a smile
But you're coming undone

I guess it's true that love was all you wanted
Cause you're giving it away like it's extra change
Hoping it will end up in his pocket
But he leaves you out like a penny in the rain
Oh, cause it's not his price to pay
Not his price to pay…

Hold on, baby, you're losing it
The water's high, you're jumping into it
And letting go… and no one knows
That you cry, but you don't tell anyone
That you might not be the golden one
And you're tied together with a smile
But you're coming undone

You're tied together with a smile
But you're coming undone… oh
Goodbye, baby
Goodbye, baby
With a smile, baby, baby

Stay Beautiful (Czech)

29. července 2012 v 13:34 | Vikdla♥Dlavik
Coryho oči jsou jako džungle
Jeho úsměv připomíná rádio
Šeptá písně do mého okna
Slovy, které nikdo nezná
Jsou krásné dívky na každém rohu
Které ho pozorují jak jde domů
Říkají, ví to?
Bude to vůbec někdy vědět?

Jsi nádherný
Každým kouskem, lásko, víš
Opravdu budeš někdo, zeptej se kohokoliv
Až najdeš všechno, co hledáš
Doufám, že tě život zavede zpět k mým dveřím
Ale když ne, zůstaň krásný

Cory našel další způsob jak být
Nejlepší část mého dne
Procházím si obrázky v mé mysli
Potom si je mohu schovat na horší časy
Je těžké navázat rozhovor
Když mi bere dech
Měla by jsem říct, hej, jen tak mimochodem

Jsi nádherný
Každým kouskem, lásko, víš
Opravdu budeš někdo, zeptej se kohokoliv
Až najdeš všechno, co hledáš
Doufám, že tě život zavede zpět k mým dveřím
Ale když ne, zůstaň krásný

Kdybychom měli my dva svůj příběh
Který nikdo nevyprávěl
Jestli jsi pouze sen
Která si neudržím, aspoň to budeš vědět
Jsi nádherný
Každým kouskem, lásko, víš
Opravdu budeš někdo, zeptej se kohokoliv
Až najdeš všechno, co hledáš
Doufám, že tě život zavede zpět k mým dveřím
Ale když ne, zůstaň krásný

Stay Beautiful (English)

29. července 2012 v 13:34 | Vikdla♥Dlavik
Cory's eyes are like a jungle
He smiles, it's like the radio
He whispers songs into my window
In words nobody knows
There's pretty girls on every corner
That watch him as he's walking home
Saying, does he know
Will you ever know

You're beautiful
Every little piece love, don't you know
You're really gonna be someone, ask anyone
When you find everything you looked for
I hope your life leads you back to my door
Oh but if it don't, stay beautiful

Cory finds another way to be
The highlight of my day
I'm taking pictures in my mind
So I can save them for a rainy day
It's hard to make conversation
When he's taking my breath away
I should say, hey by the way

You're beautiful
Every little piece love, don't you know
You're really gonna be someone, ask anyone
When you find everything you looked for
I hope your life leads you back to my door
Oh but if it don't, stay beautiful

If you and I are a story
That never gets told
If what you are is a daydream
I'll never get to hold, at least you'll know
You're beautiful
Every little piece love, don't you know
You're really gonna be someone, ask anyone
When you find everything you looked for
I hope your life leads you back to my door
Oh but if it don't, stay beautiful

The Outside (Czech)

29. července 2012 v 13:33 | Vikdla♥Dlavik
Nevěděla jsem co bych našla
Kdybych hledala důvod, já vím
Nečetla jsem mezi řádky
A, zlato, nemám kam jít
Zkusila jsme zvolit cestu méně známou
Ale ze začátku se zdá,že nic nebude fungovat
Nemám pravdu?

Tak jak mohu vůbec kdy zkusit být lepší?
Když mě nikdo nepustí dovnitř
Stále tě mohu vidět, to není nejlepší pohled
Sledovat tě zvenčí
Byla jsem na mnoha osamělých místech
Nikdy jsem nebyla mimo

Ty jsi mě tam viděl, ale nikdy jsi nevěděl
Že bych dala všechno být
část toho, část tebe
A teď je příliš pozdě jak vidíš
Mohl jsi mi pomoci, kdyby jsi chtěl
Ale nikdo si mě nevšimne dokud
Není příliš pozdě udělat cokoliv

Tak jak mohu vůbec kdy zkusit být lepší?
Když mě nikdo nepustí dovnitř
Stále tě mohu vidět, to není nejlepší pohled
Sledovat tě zvenčí
Byla jsem na mnoha osamělých místech
Nikdy jsem nebyla mimo

Tak jak mohu vůbec kdy zkusit být lepší?
Když mě nikdo nepustí dovnitř
Stále tě mohu vidět, to není nejlepší pohled
Sledovat tě zvenčí
Byla jsem na mnoha osamělých místech
Nikdy jsem nebyla mimo

The Outside (English)

29. července 2012 v 13:32 | Vikdla♥Dlavik
I didn't know what I would find
When I went looking for a reason, I know
I didn't read between the lines
And, baby, I've got nowhere to go
I tried to take the road less traveled by
But nothing seems to work the first few times
Am I right?

So how can I ever try to be better?
Nobody ever lets me in
I can still see you, this ain't the best view
On the outside looking in
I've been a lot of lonely places
I've never been on the outside

You saw me there, but never knew
I would give it all up to be
A part of this, a part of you
And now it's all too late so you see
You could've helped if you had wanted to
But no one notices until it's too
Late to do anything

So how can I ever try to be better?
Nobody ever lets me in
I can still see you, this ain't the best view
On the outside looking in
I've been a lot of lonely places
I've never been on the outside

So how can I ever try to be better?
Nobody ever lets me in
I can still see you, this ain't the best view
On the outside looking in
I've been a lot of lonely places
I've never been on the outside

Cold As You (Czech)

29. července 2012 v 13:31 | Vikdla♥Dlavik
Sloka 1.
Máš způsob jak jednoduše přijít ke mně
A když mě vezmeš, vezmeš to nejlepší ze mě
Tak já začnu bojovat, protože já potřebuji něco cítit
A ty si děláš co chceš, protože já nejsem to co hledal


Refrén
Smůla, deštivé ukončení perfektního dne
Jen jít pryč, nejsou žádná slova, která by obhájila co jsi nikdy neřekl
A teď, sedím tady a přemýšlím
Nikdy nebudu tak chladná jako ty


Sloka 2.
Postavil jsi zeď a namaloval na ni všechny stíny šedi
A já tam stála, milovala tě a přála si aby byli všechny pryč
A ty jsi odešel se skvělou malou historkou
Směs snílka s odvahou tě zbožňovat

Refrén
Smůla, deštivé ukončení perfektního dne
Jen jít pryč, nejsou žádná definitivní slova, která by obhájila co jsi nikdy neřekl
A teď, sedím tady a přemýšlím
Nikdy nebudu tak chladná jako ty


Mezisloka
Nikdy jsi mi nedal žádnou zatracenou věc, zlato,
ale já plakala, plakala pro tebe
A já vím, že ty jsi nechtěl nikomu říct,
že jsem zemřela, zemřela pro tebe
Zemřela pro tebe

Refrén
Smůla, deštivé ukončení perfektního dne
Každý tvůj falešný úsměv je tak povýšený
Počítám všechny jizvy, které jsi způsobil
A teď, sedím tady a přemýšlím
Nikdy nebudu tak chladná jako ty

Cold As You (English)

29. července 2012 v 13:30 | Vikdla♥Dlavik
Verse 1.
You have a way of coming easily to me
And when you take, you take the very best of me
So I start a fight, 'cause I need to feel something
And you do what you want, 'cause I'm not what you wanted

Chorus
Oh what a shame, what a rainy ending given to a perfect day
Just walk away, ain't no use defending words that you will never say
And now that I'm sitting here thinking it through
I've never been anywhere cold as you

Verse 2.
You put up walls and paint them all a shade of gray
And I stood there loving you and wished them all away
And you come away with a great little story
Of a mess of a dreamer with the nerve to adore you

Chorus
Oh what a shame, what a rainy ending given to a perfect day
Just walk away, ain't no use defending words that you will never say
And now that I'm sitting here thinking it through
I've never been anywhere cold as you

Bridge
You never did give a damn thing, honey,
but I cried, cried for you
And I know you wouldn't have told nobody,
if I died, died for you
Died for you

Chorus
Oh what a shame, what a rainy ending given to a perfect day
Every smile you fake is so condescending
Counting all the scars you made
And now that I'm sitting here thinking it through
I've never been anywhere cold as you

A Place In This World (Czech)

29. července 2012 v 13:30 | Vikdla♥Dlavik
Já nevím co chci, tak se mě neptej
Ještě to zkouším vyřešit
Nevím co je to za cestu, ale stále jí jdu
Zkouším vidět skrz déšt, co přichází
Dokonce nejsem jediná,
kdo se cítí mizerně jako já

Jsem sama, na vlastní pěst, a to je vše co vím
Budu silná, budu se mílit, ale život jde dál
Jsem pouze dívka, která zkouší najít místo v tomto světě

Zapla jsem rádio, moje staré modré džíny
A nosím své srdce v rukávu
Cítím se dnes šťastná, sluneční svit
Mužeš mi říct, co víc potřebuji?
A zítřek je jen záhada
Ale to je v pohodě

Jsem sama, na vlastní pěst, a to je vše co vím
Budu silná, budu se mílit, ale život jde dál
Jsem pouze dívka, která zkouší najít místo v tomto světě

Možná jsem jen dívka na misi,
Ale jsem připravena létat

Jsem sama, v tom co vlastním, a to je vše co vím
Budu silná, budu se mílit, ale život jde dál
Jsem sama, v tom co vlastním, a to je vše co vím
Jsem pouze dívka, která zkouší najít místo v tomto světě

Oh Jsem jen dívka
Oh Jsem jen dívka
Oh Jsem jen dívka

A Place In This World (English)

29. července 2012 v 13:29 | Vikdla♥Dlavik
I don't know what I want, so don't ask me
Cause I'm still trying to figure it out
Don't know what's down this road, I'm just walking
Trying to see through the rain coming down
Even though I'm not the only one
Who feels the way I do.

I'm alone, On my own, and thats all i know
I'll be strong, I'll be wrong, oh but life goes on
Oh I'm just a girl, trying to find a place in this world

Got the radio on, my old blue jeans
And I'm wearing my heart on my sleeve
Feeling lucky today, got the sunshine.
Could you tell me what more do I need
And tomorrow's just a mystery, oh yeah
But that's ok

I'm alone, On my own, and im starting off
I'll be strong, I'll be wrong, oh but life goes on
Oh I'm just a girl, trying to find a place in this world

Maybe I'm just a girl on a mission
But I'm ready to fly..

I'm alone, On my own, and thats all i know
Oh I'll be strong, I'll be wrong, oh but life goes on
Oh I'm alone, On my own, and thats all i know
Oh I'm just a girl, trying to find a place in this world

Oh I'm just a girl,
Oh I'm just a girl,
Oh I'm just a girl