Červen 2012

Other songs (English)

21. června 2012 v 15:34 | Vikdla♥Dlavik
>>Sounds Of The Season: The Taylor Swift Holiday Collection (2007)
Silent Night
Christmas Must Be Something More
White Christmas

>>Beautiful Eyes (2008)
Should've Said No
Teardrops On My Guitar
Picture To Burn
I'm Only Me When I'm With You
I Heart?
Beautiful Eyes

>>Valentine's Day - Soundtrack (2010)

>>Hannah Montana The Movie - Soundtrack (2011)

>>The Hunger Games - Soundtrack (2012)

>>Strange Clouds (2012)

>>Nezarařené písně
Nevermind
This is really happening
My cure
We were happy
By The Way
Diary Of Me
Brought Up That Way
Permanent Marker
Lucky you
One Thing
Need You Now
I'd Lie
Didn't They
Stupid Boy
Rockin' All Night Long (ft.Wiz Khalifa)
Sweet tea and God's graces
Your face
Your anything

You're Not Sorry (Czech)

21. června 2012 v 15:20 | Vikdla♥Dlavik
Celou dobu jsem promrhala,měla jse naději, že by jsi se mohl vrátit
Dávala jsem ti pořád další šance a vše,co jsi udělal,bylo,že jsi mě zklamal
Trvalo mi to tak dlouho zlato,ale už jsem na to přišla
A ty si myslíš že by to znovu mohlo být v pořádku, ale tentokrát už ne

Už mi vůbec nemusíš volat
Nebudu zvedat telefon
Tohle je poslední kapka
Už nechci abys mi ubližoval

A můžeš mi klidně říct,že je ti to líto
Ale já už ti nevěřím zlato
Tak jako jsem věřila předtím
Není ti to líto Oh No No No

Díváš se tak nevinně a já bych ti možná uvěřila,kdybych to nevěděla
Mohla jsem tě milovat celý svůj život,ale tys mě nechal chladně čekat
Máš svá tajemství a já už jsem unavená z toho, že to vím jako poslední
A teď mě žádáš o vyslechnutí protže jsme na tom předtím byli oba dobře

Už mi vůbec nemusíš volat
Nebudu zvedat telefon
Tohle je poslední kapka
Už nechci abys mi ubližoval

A můžeš mi klidně říct,že je ti to líto
Ale já už ti nevěřím zlato
Tak jako jsem věřila předtím
Není ti to líto Oh No No No

Podlézáš mi zlato
a to bys potom nikdy nechtěl odejít
Vždycky si zířil tak jasně
ale já vidím,jak to všechno mizí

Už mi vůbec nemusíš volat
Nebudu zvedat telefon
Tohle je poslední kapka
Už nechci abys mi ubližoval

A můžeš mi klidně říct,že je ti to líto
Ale já už ti nevěřím zlato
Tak jako jsem věřila předtím
Není ti to líto Oh No No No
Není ti to líto Oh No No No

You're Not Sorry (English)

21. června 2012 v 15:20 | Vikdla♥Dlavik
All this time I was wasting, hoping you would come around
I've been givin' out chances every time and all you do is let me down
And its taken me this long baby but I figured you out
And you think it would be fine again but not this time around

You don't have to call anymore
I won't pick up the phone
This is the last straw
Don't wanna hurt anymore

And you can say that you're sorry
But I don't believe you baby

Like I did before

You're not sorry Oh No No No

Looking so innocent, I might believe you if I didn't know
Could've loved you all my life if you hadn't left me waitin' in the cold
And you got your secrets and I'm tired of being last to know
And now you're asking me to listen cause its worked each time before

But you don't have to call anymore
I won't pick up the phone

This is the last straw

Don't wanna hurt anymore

And you can tell me that you're sorry
But I don't believe you baby,
Like I did before
You're not sorry Oh No No No
You're not sorry Oh No No No


You had me crawling for you honey
And it never would have gone away nooo
You used to shine so bright, but I watched all of it fade.

So you don't have to call anymore
I won't pick up the phone
This is the last straw
There's nothing left to beg for

And you can say that you're sorry
But I don't believe you baby,
Like I did before
You're not sorry Oh No No No
You're not sorry Oh No No No

Fearless písnička(Czech)

21. června 2012 v 15:18 | Vikdla♥Dlavik
Něco je na cestě,
ulice vypadají jako kdyby právě pršelo
Je to záře na chodníku
A ty víš, že tě chci požádat o tanec právě tady
upostřed parkoviště, Yeah

Jedu po cestě a zajímalo by mě jestli víš,
jak se strašně snažím, aby sis nevšiml
A teď jsi tak klidný, projíždíš si rukou vlasy
a bezmyšlenkovitě mě nutíš chtít tě

A já nevím jak to zlepšit
Bereš mě za ruku, táhneš mě dopředu
beze strachu (odvážný)
Nevím proč, ale s tebou bych tančila
V bouřce a v mých nejlepších šatech
beze strachu (odvážný)

Tak spomal miláčku, dokud neodjedeme z téhle cesty
V tomhle zapadákově, chci tady zůstat
Na sedadle spolujezdce, podíval si se na mě
V tuhle chvíli, zachytit to, zapamatovat si to

A já nevím jak to zlepšit
Bereš mě za ruku, táhneš mě dopředu
beze strachu (odvážný)
Nevím proč, ale s tebou bych tančila
V bouřce a v mých nejlepších šatech
beze strachu (odvážný)

A tak jsi tu se mnou zůstal, ve vchodu
Třese se mi ruka, to není jen tak
Vedeš mne za ruku, připadám si trochu odvážnější
Je to první polibek
Je bezvadný
Něco zmená
Je odvážný

A já nevím jak to zlepšit
Bereš mě za ruku, táhneš mě dopředu
beze strachu (odvážný)
Nevím proč, ale s tebou bych tančila
V bouřce a v mých nejlepších šatech
beze strachu (odvážný)

Fearless písnička(English)

21. června 2012 v 15:18 | Vikdla♥Dlavik
There's something 'bout the way
The street looks when it's just rained
There's a glow off the pavement, you walk me to car
And you know, I wanna ask you to dance right there
In the middle of the parking lot
Yeah

I'm driving down the road, I wonder if you know
Trying so hard, not to get caught up
Now, you're just so cool, run your hands through your hair
Absent mindedly, making me want you

And I don't know how it gets better than this
You take my hand, and drag me head first
Fearless
And I don't know why, but, with you I'd dance
In a storm, in my best dress
Fearless

So baby drive slow, 'till we run outta road
In this one-horse town, I wanna stay right here
In this passenger seat, you put your eyes on me
In this moment now, capture it remember it

And I don't know how it gets better than this
You take my hand, and drag me head first
Fearless.
And I don't know why, but, with you I'd dance
In a storm, in my best dress,
Fearless

Well you stood there with me, in the doorway
My hands shake, I'm not usually this way but
You pull me in, and I'm a little more brave
It's the first kiss
It's flawless
It's really something
It's fearless

And I don't know how it gets better than this
You take my hand, and drag me head first
Fearless.
And I don't know why, but, with you I would dance
In a storm, in my best dress
Fearless

And I don't know how it gets better than this
You take my hand, and drag me head first
Fearless.
And I don't know why, but, with you I would dance
In a storm, in my best dress
Fearless

White Horse (Czech)

21. června 2012 v 15:17 | Vikdla♥Dlavik
Řekneš, že je ti to líto
Ta tvář anděla se objeví,
zrovna když to potřebuješ
A jak jsem přecházela sem a tam celou tu dobu
Protože jsem ti upřímně věřila
A já čekala
a dny se vlekly
Hloupá holka
Měla sem to vědět, měla sem to vědět

Že nejsem princezna
Tohle není pohádka
Nejsem ta, které budeš zametat před nohama a poneseš ji nahoru po schodech
Tohle není Hollywood
Tohle je malé městečko
Byla sem snílek, než jsi přišel a zklamal si mě
A teď je příliš pozdě pro tebe a tvého bílého koně, aby ses vrátil

Možná jsem byla naivní
Ztratila sem se ve tvých očích
Nikdy sem ve skutečnosti neměla šanci
Moje chyba, nevěděla jsem, že tě budu milovat
Bojovals, abys měl navrch
Měla sem tolik snů o tobě a o mě
Šťastné konce
Ale teď vím

Že nejsem princezna
Tohle není pohádka
Nejsem ta, které budeš zametat před nohama a poneseš ji nahoru po schodech
Tohle není Hollywood
Tohle je malé městečko
Byla sem snílek, než jsi přišel a zklamal si mě
A teď je příliš pozdě pro tebe a tvého bílého koně, aby ses vrátil

Podívej, jsi na kolenou
Prosíš o slitování,
Prosíš o mě
Přesně tak, jak sem vždycky chtěla
Ale opravdu lituju

Protože já nejsem princezna
Tohle není pohádka
Chystám se jednou najít někoho,
kdo se mnou bude jednat opravdu dobře.
Tenhle svět je velký,
To bylo malé město
Tady, v tom mém odraze,
mizí
A je příliš pozdě pro tebe a tvého bílého koně,
teď je moc pozdě pro tebe a tvého bílého koně
Na to, abys mě chytil

Oh whoa whoa whoa-oh
Zkus to a chyť mě
Whoa-Oh
Je příliš pozdě
Na to, abys mě chytil.

White Horse (English)

21. června 2012 v 15:16 | Vikdla♥Dlavik
Say you're sorry
That face of an angel comes out
Just when you need it to
As I pace back and forth all this time
'Cause
I honestly believed in you
Holdin' on,
The days drag on
Stupid girl
I should have known, I should have known

That I'm not a princess
This isn't a fairytale
I'm not the one you'll sweep off her feet
Lead her up the stairwell
This isn't Hollywood,
This is a small town
I was a dreamer before you went and let me down
Now its too late for you and your white horse,
To come around.

Maybe I was naïve,
Got lost in your eyes
I never really had a chance.
My mistake, I didn't know to be in love you had to fight to have the upperhand.
I had so many dreams about you and me.
Happy endings;
Now I know

That I'm not a princess
This ain't a fairytale
I'm not the one you'll sweep off her feet
Lead her up the stairwell
This ain't Hollywood,
This is a small town
I was a dreamer before you went and let me down.
Now its too late for you and your white horse,
To come around.

And there you are on your knees
Begging for forgiveness,
Begging for me
Just like I always wanted,
But I'm so sorry

'Cause Im not your princess
This aint a fairytale
Im gonna find someone, some day
Who might actually treat me well.
This is a big world,
That was a small town
There in my rearview mirror,
Disappearing now.
And it's too late for you and your white horse,
Now its too late for you and your white horse
To catch me now.

Oh whoa whoa whoa-oh
Try and catch me now
Whoa-Oh
It's too late
To catch me now.

Love Story - Czech

21. června 2012 v 15:15 | Vikdla♥Dlavik
Oba jsme byli mladí, když jsem tě poprvé viděla,
Zavírám oči a vzpomínám na ty časy
Stojím zde, na balkoně v letním vánku
Vidím světla, vidím párty, plesové šaty
Vidím tě, jak si razíš cestu davem
A říkáš ahoj , tušila jsem

že jsi byl Romeo,
házel si kamínky
Ale můj táta řekl: "Drž se dál od Julie"
Plakala jsem na schodišti
a žádala: prosím, nechoď

a pak řekla:

Romeo, vezmi mě někam,
kde můžeme být sami,
budu čekat
Vše co zbývá udělat je běžet
Budeš princ a
já budu princezna
Je to love story,
zlato, jen řekni "ano"

Vykradla jsem se
do zahrady, abych tě viděla,
Byli jsme ticho,
protože kdyby se to dozvěděli, bylo by po nás
Tak zavři oči
Utečme na chvíli z tohoto města

Oh,oh,oh

Protože ty jsi byl Romeo
já poběhlice
A můj táta řekl? "Drž se dál od Julie"
Ale ty jsi byl moje všechno
Prosila jsem,
abys nechodil

a řekla jsem:

Romeo, vezmi mě někam,
kde můžeme být sami,
budu čekat
Vše co zbývá udělat je běžet
Budeš princ a
já budu princezna
Je to love story,
zlato, jen řekni ano

Romeo, zachraň mě,
snaží se mi říct, jak se mám cítit
Tato láska je složitá,
ale opravdová
Neboj se,
uděláme v tom pořádek
Je to love story,
zlato,jen řekni ano ...

Unavilo mě čekání,
přemýšlela jsem, jestli ještě někdy příjdeš
Moje víra v tebe se ztrácela
Když jsem tě potkala na okraji města

a řekla jsem

Romeo, zachraň mě,
byl jsem tak osamělá,
Stále jsem na tebe čekala,
ale ty jsi nepřicházel
To mi stále běhá hlavou,
nevím, co si mám myslet
Klekl si na zem
a vytáhl prsten a řekl

Julie, vezmi si mě,
nikdy už nemusíš být sama
Miluji tě,
to je to jediné, co skutečně vím
Mluvil jsem s tvým otcem,
jdi, vyber si bílé šaty
Je to love story,
zlato, jen řekni ano
Oh oh

Protože oba jsme byli mladí,
když jsem tě poprvé viděla.

Love Story - English

21. června 2012 v 15:14 | Vikdla♥Dlavik
We were both young, when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standing there on a balcony in summer air
I see the lights, see the party, the ball gowns
I see you make your way through the crowd
And say "Hello", little did I know

That you were Romeo
You were throwing pebbles
And my daddy said "Stay away from Juliet"
And I was crying on the staircase
Beggin you please don't go

And I said

Romeo take me
Some where we can be alone
I'll be waiting
All there's left to do is run
You'll be the Prince
And I'll be the Princess
It's a Love Story
Baby just say "Yes"

So I sneak out
To the garden to see you
We keep quiet
Cause we're dead if they knew
So close your eyes
Escape this town for a little while

Oh, oh, oh

Cause you were Romeo
I was a Scarlett Letter
And my daddy said "Stay away from Juliet"
But you were everything to me
And I was beggin' you
Please don't go

And I said

Romeo take me
Some where we can be alone
I'll be waiting
All there's left to do is run
You´ll be the Prince
And I'll be the Princess
It's a Love Story
Baby just say "Yes"

Romeo save me
They try to tell me how to feel
This love is difficult
But it's real
Don't be afraid
We'll make it out of this mess
It's a Love Story
Baby just say Yes

I got tired of waiting
Wonderin' if you were ever comin' around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town

And I said

Romeo save me
I've been feelin' so alone
I keep waiting for you
But you never come
Is this in my head?
I don't know what to think
He knelt to the ground
And pulled out a ring and said

Marry me Juliet
You'll never have to be alone
I love you
And that's all I really know
I talked to your dad
Go pick out a white dress
It's a Love Story
Baby just say Yes

Oh oh

Cause we were both young
When I first saw you

Ours (Czech)

17. června 2012 v 10:45 | Vikdla♥Dlavik
Tlačítka ve výtahu a ranní vzduch
Kvůli tichu neznámých lidí mám chuť jít po schodech
Kdybys byl tady, smáli bychom se jejich prázdným pohledům
Ale právě teď, jsem tady s nimi

Zdá se, že je vždy někdo, kdo nesouhlasí
Budou nás soudit jakoby věděli všechno o mě a tobě
A verdikt přichází od těch, kteří nemají nic jiného na práci
Není tady žádná porota, ale má volba jsi ty

Tak si nezatěžuj svou krásnou mladou mysl
Lidé vždy hází kameny na to, co září
A život způsobuje, že láska vypadá obtížně
Sázky jsou vysoké
Vody jsou drsné
Ale tahle láska je naše

Nikdy nevíte, co mohou lidé vytáhnout z rukávu
Vyskočí na mě duchové z tvé minulosti
Číhají ve stínu se svými úsměvy s leskami na rtech
Ale to mě nezajímá, protože právě teď jsi můj

A ty řekneš nezatěžuj svou krásnou mladou mysl
Lidé vždy hází kameny na to, co září
A život způsobuje, že láska vypadá obtížně
Sázky jsou vysoké
Vody jsou drsné
Ale tahle láska je naše

A to není jejich věc, spekulovat
Jestli je něco špatně a tvé ruce jsou silné,
ale jsou přesně tam, kam patří a
já budu bojovat proti jejich pochybnostem a budu ti důvěřovat
s touhle písní pro tebe

Protože miluju mezeru mezi tvými zuby
A miluju tvé hádanky, které mi dáváš
A všechny sarkastické poznámky od mého otce
O tvých tetováních budu ignorovat
Protože mé srdce je tvé

Tak si nenamáhej svou krásnou mladou mysl
Lidé prostě vždycky házejí kameny na věci, které září
Ale nemhou nám vzít to, co je naše
Nemohou si vzít co je naše
Sázky jsou vysoké
Vody jsou drsné
Ale tahle láska je naše