Květen 2012

Superman (Czech)

30. května 2012 v 14:53 | Vikdla♥Dlavik
Velká tma a superman.
Dal si papíry do kufříku a odjel pryč,
zachránit svět nebo do práce.
Pro mě je to to samé.
Po mámě má oči a ambice po tátovi.
Zajímalo by mě, jestli ví, jak moc mi schází.
A znám každé slovo, které vyslovíš.
Usmíváš se a říkáš, jak se máš?
Říkám, skvěle.
Vždycky zapomenu ti říct, miluju tě, miluju tě...navždy.

Sledovala jsem supermana odletět.
Dneska máš hodně práce.
Zachránit svět, budu poblíž.
Sledovala jsem supermana odletět.
Vrátíš se jednou a já se s tebou vypořádám.
Budu přesně tady na zemi.
Až se sem dolů vrátíš.

Řeč temná a krásná.
Je komplikovaný, je nesmyslný.
Ale doufám, že jednou mě odneseš a zachráníš den.
Něco v jeho hlubokých hnědých očích mě nutí zpívat.
Není tak špatný, jako jeho pověst.
Neslyším, co říkají, ne.
Máš kde být, a já pak budu stará.
Vždycky ti zapomenu říct, miluju tě, milovala jsem tě od úplně prvního dne.

Sledovala jsem supermana odletět.
Dneska máš hodně práce.
Zachránit svět, budu poblíž.
Sledovala jsem supermana odletět.
Vrátíš se jednou a já se s tebou vypořádám.
Budu přesně tady na zemi.
Až se sem dolů vrátíš.

A sledovala jsem, jak si obletěl svět.
A doufám, že nezachráníš nějakou jinou dívku.
Doufám, že na mě nezapomeneš.
Jsem daleko, ale nikdy tě nenechám jít.
Jsem zamilovaná a dívám se z okna.
Nezapomeň, nezapomeň, kde budu.
Právě tady, přeju si, aby ty květiny byly od tebe.
Kéž by ta pohlednice byla od tebe.
Kéž by ta pohlednice byla od tebe.

Protože tě jsem tě milovala od úplně prvního dne.

Sledovala jsem supermana odletět.
Máš rušný den, zachraňuješ svět.
Budu tu poblíž navždy a vždy.
Sledovala jsem supermana odletět.
Přísahám, že s tebou jednou budu.
Budu právě tady na zemi.
Až se vrátíš zpátky dolů.

Superman (English)

30. května 2012 v 14:52 | Vikdla♥Dlavik
Tall dark and superman
He puts papers in his briefcase and drives away
To save the world or go to work
Its the same thing to me
Hes got his mothers eyes his fathers ambition
I wonder if he knows how much that I miss him
And I know every word that you say, yay
You smile and say how are you
I say just fine
I always forget to tell you, I love you, I love you ... forever

I watched superman fly away
Youve got a busy day today
To save the world ill be around
I watched superman fly away
Come back ill deal with you someday
Ill be right here on the ground
When you come back down

Talk dark and beautiful
Hes complicated hes irrational
But I hope someday you take me away and save the day, yeeeeahhh
Something in his deep browns eyes has me sing
Hes not as bad like this, reputation
I can't hear one single word they said, noooooo
You really got places to be and I'll be old then
I always forget to tell you I love you I loved you from the very first day

I watched superman fly away
Youve got a busy day today
To save the world ill be around
I watched superman fly away
Come back ill deal with you someday
Ill be right here on the ground
When you come back down

And I watch you fly around the world
And I hope you don't save some other girl
I hope you dont forget about me
Im far away but i'll never let you go
Im lovestruck and looking out the window
Dont forget dont forget where ill be
Right here wishing the flowers were from you
Wishing the card was from you
Wishing the card was from you

Cuz I loved you from the very first day

I watched superman fly away
Youve got a busy day today to save the world
Ill be around forever and ever here
I watched superman fly away
I swear ill be with you someday
Ill be right here on the ground
When you come back down

Long Live (Czech)

30. května 2012 v 14:51 | Vikdla♥Dlavik
Řekla jsem, zapamatuj si tuhle chvíli.
V mé mysli.
Ten čas, kdy jsme stáli a třásly se nám ruce.
Davy ve stoje šílely.
Byly jsme ti králové a královny.
A oni četli naše jména.
Tu noc jsi tancoval, jako bys věděl, že naše životy už nikdy nebudou stejné.
Držel jsi hlavu jako hrdina na stránce knížky dějepisu.
Byl to konec desetiletí.
ale začátek věčnosti.

Ať žijí stěny, které jsme zřítili.
Jak světla království zářila jen pro mě a tebe.
Křičela jsem, ať žijí všechna kouzla, která jsme udělali
a přineste všechny uchazeče.
Jednoho dne se na nás bude vzpomínat.

Řekla jsem, zapamatuj si tenhle pocit.
Rozprostřela jsem fotky
z těch let, kdy jsme stáli na chodníku,
přáli si právě tohle.
My jsme ti králové a královny.
Vyměnil jsi baseballovou čepici za korunu,
když nám dali naše trofeje
a my je drželi vysoko nad naším městem
a cynici byli pobouření,
křičeli, tohle je absurdní!
Protože na chvíli skupina zlodějů v roztrhaných džínech vládla světu.

Ať žijí stěny, které jsme zřítili.
Jak světla království zářila jen pro mě a tebe.
Křičela jsem, ať žijí všechna kouzla, která jsme udělali
a přineste všechny uchazeče.
Nemám strach.
Ať žijí všechny hory, kterými jsme pohli.
Opravdu jsem si užívala život, když jsem s tebou porážela draky.
Křičela jsem, ať žije ten pohled na tvůj obličej.
A přineste všechny uchazeče.
Jednoho dne se na nás bude vzpomínat.

Vydržte na otáčení.
Konfety padají k zemi.
Možná tyhle vzpomínky zlomí náš pád.

Až budeš mít chvilku, slíbíš mi tohle:
Že navždy při mně budeš stát
Ale když to Bůh zakáže, osud by nám do toho měl vstoupit
A donutit nás se rozloučit.
Jestli někdy budeš mít děti,
Tak až ukážou na ty fotky,
Prosím, pověz jim mé jméno.
Řekni jim, jak davy šílely.
Řekni jim, že doufám, že září.

Ať žijí stěny, které jsme zbořili.
Užila jsem si život s tebou.

Ať žijí stěny, které jsme zřítili.
Jak světla království zářila jen pro mě a tebe.
Křičela jsem, ať žijí všechna kouzla, která jsme udělali
a přineste všechny uchazeče.
Nemám strach.
Zpívám, ať žijí všechny hory, kterými jsme pohli.
Opravdu jsem si užívala život, když jsem s tebou porážela draky.
Křičela jsem, ať žije ten pohled na tvůj obličej.
A přineste všechny uchazeče.
Jednoho dne se na nás bude vzpomínat.

Long Live (English)

30. května 2012 v 14:50 | Vikdla♥Dlavik
I said remember this moment
In the back of my mind
The time we stood with our shaking hands
The crowds in stands went wild
We were the kings and the queens
And they read off our names
The night you danced like you knew our lives would never be the same
You held your head like a hero on a history book page
It was the end of a decade
But the start of an age

Long live the walls we crashed through
How the kingdom lights shined just for me and you
I was screaming "Long live all the magic we made"
And bring on all the pretenders
One day we will be remembered

I said remember this feeling
I pass the pictures around
Of all the years that we stood there on the sidelines
Wishing for right now
We are the kings and the queens
You traded your baseball cap for a crown
When they gave us our trophies
And we held them up for our town
And the cynics were outraged
Screaming "This is absurd"
Cause for a moment a band of thieves in ripped up jeans got to rule the world

Long live the walls we crashed through
How the kingdom lights shined just for me and you
I was screaming "Long live all the magic we made"
And bring on all the pretenders
I'm not afraid
Long live all the mountains we moved
I had the time of my life fighting dragons with you
I was screaming "Long live that look on your face"
And bring on all the pretenders
One day we will be remembered

Hold on to spinning around
Confetti falls to the ground
May these memories break our fall

Will you take a moment, promise me this
That you'll stand by me forever
But if God forbid fate should step in
And force us into a goodbye
If you have children someday
When they point to the pictures
Please tell them my name
Tell them how the crowds went wild
Tell them how I hope they shine

Long live the walls we crashed through
I had the time of my life with you

Long long live the walls we crashed through
How the kingdom lights shined just for me and you
And I was screaming "Long live all the magic we made."
And bring on all the pretenders, I'm not afraid
Singing long live all the mountains we moved
I had the time of my life fighting dragons with you
And long long live the look on your face
And bring on all the pretenders
One day we will be remembered

Last Kiss (Czech)

30. května 2012 v 14:49 | Vikdla♥Dlavik
Pořád si pamatuju ten výraz tvého obličeje.
Osvítil temnotu v 1:58.
Ta slova, která jsi šeptal, abychom je znali jen my.
Řekl jsi, že mě miluješ.
Tak proč jsi odešel?
Pryč.

Vzpomínám na vůni deště,
čerstvého na chodníku.
Utekla jsem z letadla
toho devátého července, tlukot tvého srdce
Skákalo ti skrz košili.
Pořád cítím tvé ruce.

Ale teď půjdu, sednu si na podlahu
v tvém oblečení.
Vše, co vím, je, že nevím,
jak být něco, co ti chybí.
Nikdy jsem si nemyslela, že bychom měli poslední polibek.
Nikdy jsem si nepředstavovala, že bychom takhle skončili.
Tvé jméno, navždy to jméno na mých rtech.

Pamatuju si rytmus tvého kroku.
Oslavný život, kterým se zase chlubíš.
A já bych dala oči vsloup a pak bys mě sevřel.
Nejsem moc na tancování, ale kvůli tobě ano.
Protože miluju tvůj stisk ruky, setkání s mým otcem.
Miluju, jak chodíš s rukama v kapsách.
Jak bys mě políbil, když jsem ti chtěla něco říct.
Není dne, kdy by se mi nestýskalo po těchto nevychovaných přerušeních.

A půjdu, sednu si na podlahu
v tvém oblečení.
Vše, co vím, je, že nevím,
jak být něco, co ti chybí.
Nikdy jsem si nemyslela, že bychom měli poslední polibek.
Nikdy jsem si nepředstavovala, že bychom takhle skončili.
Tvé jméno, navždy to jméno na mých rtech.

Tak budu sledovat tvůj život v obrázcích, jako jsem se dívávala jak spíš.
A cítím, jak na mě zapomínáš, jako jsem cítila tvůj dech.
A budu v kontaktu s našimi starými přáteli,
jen abych se jich zeptala, jak se ti daří.
Doufám, že je hezky tam, kde jsi.

A doufám, že slunce svítí a je krásný den.
A něco ti připomene, že by sis přál tehdy zůstat.
Můžeš si naplánovat změnu počasí a času,
ale já nikdy neplánovala, že bys změnil svůj názor.

Tak půjdu, sednu si na podlahu
v tvém oblečení.
Vše, co vím, je, že nevím,
jak být něco, co ti chybí.
Nikdy jsem si nemyslela, že bychom měli poslední polibek.
Nikdy jsem si nepředstavovala, že bychom takhle skončili.
Tvé jméno, navždy to jméno na mých rtech.
Přesně jako náš poslední polibek.
Navždy to jméno na mých rtech.
Navždy to jméno na mých rtech.
Přesně jako náš poslední...

Last Kiss (English)

30. května 2012 v 14:49 | Vikdla♥Dlavik
I still remember the look on your face
Lit through the darkness at 1:58
The words that you whispered for just us to know
You told me you loved me
So why did you go away
Away

I do recall now, the smell of the rain
Fresh on the pavement
I ran off the plane
That July ninth, the beat of your heart
It jumps through your shirt
I can still feel your arms

But now I'll go, sit on the floor
Wearing your clothes
All that I know is I don't know
How to be something you miss
I never thought we'd have a last kiss
Never imagined we'd end like this
Your name, forever the name on my lips

I do remember the swing of your step
The life of the party, you're showing off again
And I'd roll my eyes and then you'd pull me in
I'm not much for dancing, but for you I did
Because I love your handshake, me and my father
I love how you walk with your hands in your pockets
How you'd kiss me when I was in the middle of saying something
There's not a day I don't miss those rude interruptions

And I'll go sit on the floor
Wearing your clothes
All that I know is I don't know
How to be something you miss
I never thought we'd have a last kiss
Never imagined we'd end like this
Your name, forever the name on my lips

So I'll watch your life in pictures like I used to watch you sleep
And I feel you forget me like I used to feel you breathe
And I'll keep up with our old friends
Just to ask them how you are
Hope it's nice where you are

And I hope the sun shines and it's a beautiful day
And something reminds you you wish you had stayed
You can plan for a change in the weather and time
But I never planned on you changing your mind

So I'll go, sit on the floor wearing your clothes
All that I know is I don't know how to be something you miss
I never thought we'd have a last kiss
Never imagined we'd end like this
Your name, forever the name on my lips
Just like our last kiss
Forever the name on my lips
Forever the name on my lips
Just like our last

Haunted (Czech)

30. května 2012 v 14:48 | Vikdla♥Dlavik
Ty a já chodíme po tenké niti.
Veděla jsem to po celou dobu.
Ale nikdy jsem si nemyslela, že se dožiju, až se přetrhne.
Stmívá se a všechno je tak tiché a už nemůžu ničemu věřit.
A zastavuje se to u tebe, jako jedna velká chyba.

Oh, zadržuju dech.
Znovu tě neztratím.
Kvůli něčemu jsou tvé oči chladné.

No tak, no tak, nenechávej mě takhle.
Myslela jsem, žes pochopil,
něco bylo hrozně špatně.
Jsi všechno, co jsem chtěla.
No tak, no tak, nenechávej mě takhle.
Myslela jsem, žes pochopil,
nemůžu dýchat, kdykoli jsi pryč.
Nemůžu se otočit,
jsem pronásledovaná.

Stála jsem tam a sledovala tě odcházet ode všeho, co jsme měli.
Ale stále myslím vážně každé slovo, které jsem ti řekla.
Bude se snažit zbavit mě bolesti a možná mě rozesměje.
Ale celou dobu si přeju, abys tu byl ty místo něj.

Oh, zadržuju dech.
Už tě neuvidím.
Něco mě nutí lpět na ničem

No tak, no tak, nenechávej mě takhle.
Myslela jsem, žes pochopil,
něco bylo hrozně špatně.
Jsi všechno, co jsem chtěla.
No tak, no tak, nenechávej mě takhle.
Myslela jsem, žes pochopil,
nemůžu dýchat, kdykoli jsi pryč.
Nemůžu se otočit,
jsem pronásledovaná.
Vím, vím.
Já prostě vím.
Neodešel jsi.
Nemohl jsi odejít.
Ne.
No tak, no tak, nenechávej mě takhle.
Myslela jsem, žes pochopil,
něco bylo hrozně špatně.
Nedokončíš, co jsi začal.
No tak, no tak, nenechávej mě takhle.
Myslela jsem, žes pochopil,
nemůžu dýchat, kdykoli jsi pryč.
Nemůžu se vrátit.
Jsem pronásledovaná.

Ty a já chodíme po tenké niti.
Veděla jsem to po celou dobu.
Ale nikdy jsem si nemyslela, že uvidím, jak se přetrhne.
Nikdy jsem si nemyslela, že to uvidím.

Haunted (English)

30. května 2012 v 14:47 | Vikdla♥Dlavik
You and I walk a fragile line
I have known it all this time
But I never thought I'd live to see it break
It's getting dark and it's all so quiet and I can't trust anything now
And it's coming over you like it's all a big mistake

Oh, holding my breath
Won't lose you again
Something's made your eyes go cold

Come on, come on, don't leave me like this
I thought I had you figured out
Something's gone terribly wrong
You're all I wanted
Come on, come on, don't leave me like this
I thought I had you figured out
Can't breathe whenever you're gone
Can't turn back now
I'm haunted

Stood there and watched you walk away from everything we had
But I still mean every word I said to you
He will try to take away my pain and he just might make me smile
But the whole time I'm wishing he was you instead

Oh, holding my breath
Won't see you again
Something keeps me holding onto nothing

Come on, come on, don't leave me like this
I thought I had you figured out
Something's gone terribly wrong
You're all I wanted
Come on, come on, don't leave me like this
I thought I had you figured out
Can't breathe whenever you're gone
Can't turn back now
I'm haunted
I know, I know
I just know
You're not gone
You can't be gone
No
Come on, come on, don't leave me like this
I thought I had you figured out
Something's gone terribly wrong
Won't finish what you started
Come on, come on, don't leave me like this
I thought I had you figured out
Can't breathe whenever you're gone
I can't go back
I'm haunted

You and I walk a fragile line
I have known it all this time
But I never thought I'd see it break
Never thought I'd see it

Enchanted (Czech)

30. května 2012 v 14:46 | Vikdla♥Dlavik
Byla jsem tam zase dnes večer.
Nutila se smát, předstírala úsměv.
Stejné staré unavené osamocené místo.
Stěny falešnosti,
uhýbání očima a prázdnota
zmizeli, když jsem viděla tvůj obličej.
Vše, co můžu říct, je, bylo to kouzelné, tě potkat.
Tvé oči šeptaly "Už sme se potkali?"
přes místnost, tvá silueta
se začíná ke mně přibližovat.
Hravá konverzace začíná,
počítám všechny tvé rychlé poznámky,
jako průchodné tóny v tajnosti.
A bylo to kouzelné, tě potkat.
Vše, co můžu říct, je, byla jsem okouzlená, když jsem tě potkala.

Tahle noc se třpytí, přece to nenecháš být.
Jsem užaslá, červenám se celou cestu domů.
Strávím věčnost zvědavostí, jestli jsi věděl,
že jsem byla okouzlená, když jsem tě potkala.

Tahle dlouho trvající otázka, mě drží vzhůru
ve 2 ráno, koho miluješ?
Přemýšlím do té doby, než jsem úplně bdělá.
Teď chodím tam a zpět.
Přeju si tě za svými dveřmi.
Otevřela bych a ty bys řekl,
"Bylo okouzlující tě potkat.
Vše co vím, je, že jsem byl okouzlen, když jsem tě potkal."

Tahle noc se třpytí, přece to nenecháš být.
Jsem užaslá, červenám se celou cestu domů.
Strávím věčnost zvědavostí, jestli jsi to věděl.
Tahle noc je bezchybná, přece to nenecháš být.
Jsem užaslá, tancuju dokola sama.
Strávím věčnost zvědavostí, jestli jsi věděl,
že jsem byla okouzlená, když jsem tě potkala.

Modlím se,
aby tohle byla úplně první stránka.
Ne to, kde příběh končí.
Mé myšlenky budou opakovat tvé jméno,
než tě zase uvidím.
Tohle jsou ta slova, která jsem tajila,
když jsem předčasně odcházela.
Byla jsem okouzlená, když jsem tě potkala.

Prosím, nezamiluj se do nikoho jiného.
Prosím, neměj někoho, kdo na tebe čeká.
Prosím, nezamiluj se do nikoho jiného.
Prosím, neměj někoho, kdo na tebe čeká.

Tahle noc se třpytí, přece to nenecháš být.
Jsem užaslá, červenám se celou cestu domů.
Strávím věčnost zvědavostí, jestli jsi to věděl.
Tahle noc je bezchybná, přece to nenecháš být.
Jsem užaslá, tancuju kolem sama.
Strávím věčnost zvědavostí, jestli jsi věděl,
že jsem byla okouzlená, když jsem tě potkala.

Prosím, nezamiluj se do nikoho jiného.
Prosím, neměj někoho, kdo na tebe čeká.

Enchanted (English)

30. května 2012 v 14:46 | Vikdla♥Dlavik
There I was again tonight
Forcing laughter, faking smiles
Same old tired, lonely place
Walls of insincerity
Shifting eyes and vacancy
Vanished when I saw your face
All I can say is it was enchanting to meet you
Your eyes whispered "Have we met?"
Across the room, your silhouette
Starts to make its way to me
The playful conversation starts
Counter all your quick remarks
Like passing notes in secrecy
And it was enchanting to meet you
All I can say is I was enchanted to meet you

This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you

The lingering question kept me up
2 am, who do you love?
I wonder 'til I'm wide awake
Now I'm pacing back and forth
Wishing you were at my door
I'd open up and you would say
It was enchanting to meet you
All I know is I was enchanted to meet you

This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
This night is flawless, don't you let it go
I'm wonderstruck, dancing around all alone
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you

This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name
Until I see you again
These are the words I held back
As I was leaving too soon
I was enchanted to meet you

Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you

This night is sparkling, don't you let it go
I'm wonderstruck, blushing all the way home
I'll spend forever wondering if you knew
This night is flawless, don't you let it go
I'm wonderstruck, dancing around all alone
I'll spend forever wondering if you knew
I was enchanted to meet you

Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you